Domov Lektoriranje Inštrukcije Predavanja in delavnice Cenik Reference Kdo sem Kontakt
 041 526 206
Lektoriranje
Lektoriram različne vrste besedil: seminarske, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije, članke, strokovna in umetnostna besedila, knjige, brošure, publikacije, spletne ...
Inštrukcije
Nudim profesionalne in strokovne inštrukcije ter priprave s predmetnega področja slovenščine in sociologije za dijake srednjih šol in gimnazij, za učence osnovnih šol, za odrasle, ki ...
Predavanja in delavnice
Kot predavatelj za predmetno področje sociologija, poslovna etika in organizacijska kultura, psihologija in etika nudim predavanja in delavnice s teh področij. Pripravim jih skladno s ...
© 2014-2017 Bojan Macuh s.p.. Vse pravice pridržane.
Intervjuji in okrogle mize ženska-mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze založba boma Založba BoMa kandidatura Pretipkavanje in urejanje slovenskih besedil Pridi, Loki, greva Dan je dolg 24 ur Tian
Ponudba izobraževanj za podjetja, zavode in vzgojno-izobraževalne ustanove
Komunikacija na delovnem mestu kot predpogoj dobrih delovnih rezultatov Upravljanje s časom in prosti čas Stres na delovnem mestu Pomen čustvene inteligence za osebnostni razvoj Starši in njihova vloga pri vzgoji otroka Kako prosti čas vpliva na otrokov uspešni razvoj Kako naj naš otrok pravilno uči Otrok med domom in šolo
Nasilje in problem nasilja nad starejšimi Nasilje in medvrstniško nasilje Nasilje in problem nasilja nad ženskami Pomen poslovne etike za uspešno rast podjetja Poslovna etika in organizacijska kultura Poslovna etika in etični kodeks na delovnem mestu Izvajam tudi TEME NA POBUDO NAROČNIKA 
Čas izvedbe: po dogovoru z naročnikom Kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom Cena izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Domov